Microsoft Power BI

розробка та впровадження

Наша компанія спеціалізується на впровадженні та налаштуванні Power BI для вашого бізнесу. Ми допоможемо вам зробити ваші дані зрозумілими та легко доступними, щоб ви могли зробити кращі та швидші рішення

Граффік

Ми робимо ваші дані зрозумілими

Ми надаємо послуги впровадження та оптимізації Power BI для ефективного аналізу та візуалізації даних вашої компанії

Dashboards

Розробка високопродуктивних Power BI звітів та панелей, включаючи візуалізацію, динамічні фільтри, параметризацію, високу масштабованість, оптимізацію продуктивності та інші функції

ETL (Extract, Transform, Load)

Розробка та налаштування складних ETL процесів для збору даних з різних джерел та їх обробки

Datawarehouse (DWH)

Налаштування та оптимізація баз даних для використання з Power BI

Tabular model

Розробка складних моделей даних з використанням Tabular Model, включаючи високий рівень взаємодії з іншими джерелами даних

Детальніше про послуги

Наш вибір - Microsoft, чотириразовий лідер у галузі рішень для бізнес-аналітики

Свіжий звіт Gartner показує збільшення відриву лідера Microsoft від інших рішень

2018
2019
2020
2021
Претенденти
Лідери
Microsoft
Tableau
Qlik
ThoughtSpot
Domo
MicroStrategy
Google (Looker)
TIBCO Software
Oracle
Sisense
SAP
SAS
Yellowfin
Amazon Web Services
IBM
Alibaba Cloud
Pyramid Analytics
Board
Infor
Information Builders
Нішеві гравці
Візіонери

Рішення з бізнес-аналітики у світі

 

Microsoft Power BI  безпечно надає доступ до звітів на мобільних пристроях Android або iOs, у браузері, на вашому корпоративному порталі

 

Розвинуті можливості з інтеграції роблять легшими завдання консолідації даних для звітів із понад 100 різних джерел – з різноманітних CRM, ERP або вебсервісів, як google analytics, погода чи курси валют

 

Дві моделі ліцензування – хмара (Power BI Premium) або локальне встановлення на ваш сервер (Сервер звітів Power BI) – дають змогу вибрати оптимальний варіант використання

 

Бізнес-аналітики за допомогою студії Power BI for Desktop мають можливість отримувати, обробляти та візуалізувати дані. Студія включає найпопулярніші елементи візуалізації. Якщо їх недостатньо, можна додати кастомні або розробити власні

Які завдання вирішує Power BI

Все, що пов'язано з візуалізацією даних, а також із перетворенням даних на інформацію для прийняття рішень

Звіти для інвесторів

 1. Звіт про фінансові показники: Включає різноманітні фінансові показники, такі як дохід, прибуток, рентабельність, зростання прибутку тощо. Цей звіт допоможе інвесторам оцінити фінансову стабільність та потенційні ризики компанії.
 2. Звіт про ринкову аналітику: Включає дані про ринок, конкурентну ситуацію, тренди та прогнози. Інвестори можуть отримати уявлення про позиціонування компанії на ринку та її потенційне зростання.
 3. Звіт про продажі та маркетинг: Відображає дані про обсяги продажів, розподіл продуктів за категоріями, ефективність маркетингових кампаній та інші показники. Цей звіт дозволяє інвесторам оцінити популярність продуктів компанії та її здатність до просування на ринку.
 4. Звіт про ресурси та операції: Включає дані про використання ресурсів, ефективність виробничих процесів, управління запасами тощо. Інвестори можуть оцінити ефективність управління компанією та її потенційні можливості для оптимізації виробничих процесів.
 5. Звіт про клієнтську аналітику: Відображає дані про клієнтську базу, зростання клієнтів, рівень задоволеності клієнтів тощо. Цей звіт допоможе інвесторам оцінити потенційну базу клієнтів та вплив на клієнтське задоволення на фінансові показники.

Факторний аналіз

Основні вигоди: аналіз виконання планів у розрізі всіх чинників. Факторний аналіз розраховується автоматично та за будь-який період, є можливість аналізувати фактори впливу на виконання плану

 

Стандартні причини впровадження:

 • Персональна відповідальність. На виконання плану впливають різноманітні чинники, за які відповідають різні співробітники. Факторний аналіз дає можливість персоналізувати відповідальність і підключати мотивацію
 • Прийняття ризиків невиконання планів на етапі планування. Такі чинники, як коливання курсів або регуляції держави, треба планувати та за фактом аналізувати відхилення
 • Використання різних сценаріїв. Різні сценарії дають змогу планувати з різними значеннями факторів
 • Оцінювання діяльності компанії. Факторний аналіз дасть нагоду відокремити успіхи компанії від тимчасових ринкових чинників, на які компанія не впливає. Курсова різниця може збільшити виторг і буде тимчасовим фактором, на підставі якого не варто планувати збільшення плану на наступний період

Проста візуалізація складних даних

Основні вигоди: бізнес генерує великий потік даних, для прийняття рішення треба ці дані агрегувати та візуалізувати

 

Стандартні причини впровадження:

 • Великий об’єм даних. Якщо для прийняття рішення керівнику треба проаналізувати звіт із більш ніж 100 цифр, то цей звіт потребує вдосконалення
 • Затрати часу. Щоби тримати руку на пульсі, необхідно систематично отримувати звіт з основними метриками. Якісний звіт із першого погляду дає відповідь – “все добре чи ні?” А якщо “не добре”, то “в чому проблема?”

Консолідація даних

 

Основні вигоди: робота з даними із різних джерел або регіонів в одному звіті

 

Стандартні причини впровадження:

 • Філіальна структура. Є завдання аналізу результатів усіх філіалів за єдиними критеріями
 • Складна структура облікових програм. Потреба отримувати єдині звіти за всіма напрямами діяльності. Спеціалізована програма краще за універсальну. Тому для бухгалтерського обліку – одна, а для CRM – інша. Управлінський облік та розрахунок заробітної плати в окремих базах. Виробництво має власні бази даних тощо
 • Партнерська мережа або франчайзинг. Необхідність консолідованої інформації для розрахунку показників партнерської програми. Часто партнери мають власні облікові системи
 • Холдинг або група компаній. Різні бізнеси – різні облікові системи та політики ведення обліку, різні регламенти оновлення даних. Збалансовано розвиватися допоможе консолідована та зрозуміла звітність

Порівняння в періоді

 

Основні вигоди: робота з даними без обмеження в часі

 

Стандартні причини впровадження:

 • Сезонність продажів. Для аналізу кращих періодів для закупівлі товарів або їх дисконтування та старту промо
 • Планування та бюджетування. Використання статистичних даних покращує результати планування та бюджетування
 • Оцінювання діяльності компанії. У часи, коли все швидко змінюється, орієнтиром аналізу розвитку будуть добрі та складні періоди, щоби швидко та точно оцінити, в якому періоді перебуває компанія, та приймати рішення з огляду на правильну оцінку

Прогнозування

 

Основні вигоди: бачити майбутнє, спираючись на статистичні дані та розвинуті моделі прогнозування

 

Стандартні причини впровадження:

 • Прогнозування продажів. Порівняння прогнозування продажів із плануванням за декількома сценаріями, аналіз розбіжностей та оцінювання реальності планування
 • Оцінювання показників діяльності компанії в майбутньому. Відповідь на питання, “де ми будемо, якщо рухатись із тою самою швидкістю?”
 • Формування сценаріїв розвитку. Закладення різних значень планових показників для отримання різних сценаріїв розвитку

Стандартизація

 

Основні вигоди: зменшення витрат на адаптацію нових керівників, покращення інформаційного поля для прийняття управлінських рішень, діалог керівників однією мовою цифр

 

Стандартні причини впровадження:

 • Стандартизація звітності. Формування методології роботи з цифрами в компанії, розподіл показників по власниках, погодження єдиних формул розрахунку показників, регламентування періодичності формування та переліку осіб із доступом, категоризація інформації
 • Адаптація нових керівників. Знайомство з поточною ситуацією в компанії починається зі звітів. Регламентовані звіти надають вичерпну інформацію, нові керівники починають швидше приймати правильні рішення

Особливості корпоративної аналітики

У порівнянні з self-BI підходом

Corporate BI

 • Постійний обмін, який гарантує коректність даних. "Труба даних"
 • Сховище бізнес-аналітики окремо від трансакційних систем
 • Контроль розробки та розрахунку показників
 • Єдина відповідальність за якість інформації

Self-BI

 • Self-BI. Співробітник може самостійно витягнути дані в ексель, завантажити його в Power BI for Desktop, створити модель даних, налаштувати оновлення, додати візуалізацію
 • Цей варіант слід розглядати як доповнення до корпоративної аналітики

Оновлення змін із джерела

Зберігання та обробка інформації

Візуалізація та інструменти аналізу

Перетворення даних на інформацію

Вигоди від впровадження

Правильний Power BI розповість гарну історію про вас

Використовуйте максимально повні звіти в одному місці

Отримуйте актуальні звіти регулярно

Дивіться звіти групи компаній в уніфікованому вигляді

Захистіть інформацію від несанкціонованого доступу

Зменште витрати співробітників на отримання інформації

Прискоріть on-boarding нових керівників

Підвищіть якість планування та контролю бюджетів, роботу з дебіторською заборгованістю

Показники, які будуть корисні кожному

Приклади показників за підрозділами компанії

Блок продажів

 • План/факт/прогноз
  • продажів
  • продажі по регіонах
  • об'єктам
  • продавцям
  • мережі франчайзі
 • Продажі у
  • кількості
  • сумі
  • середні чеки
  • продажу на м2
  • дебіторська заборгованість
 • Воронка продажів
 • Оборотність дебіторки

Виробництво

 • План/факт/прогноз
  • виробництва
  • виробництва по регіонам
  • виробництва по товару
 • Виробництва у
  • кількості
  • сумі
 • Рентабельність
 • План закупівлі сировини

Фінансовий облік

 • План/факт/прогноз
  • бюджетів
  • бюджетів по сценаріям
  • бюджетів по проєктам
 • Календар платежів
  • план надходжень
  • план оплат
  • касові розриви
  • різні валюти
 • Рух готівки
 • P&L

Маркетинг

 • Аналітика кампаній
  • ефективність каналів
  • аналіз трафіку
 • Сегментація клієнтів
  • нові та повторні
  • залежно від суми
  • залежно від вподобань
 • Виявлення сплячих клієнтів
 • Персональні пропозиції

Управління персоналом

 • Мотивація
  • залежно від продажів
  • персональні премії
 • Ефективність каналів пошуку
 • Аналіз плинності кадрів

Відмовтеся від рутини на користь стратегічних завдань та саморозвитку

Доповни свій досвід новим інструментарієм і навичкою заповнивши форму нижче - ми зв'яжемося з вами найближчим часом
  Контактна інформація

  Телефон

  +380 (67) 332 30 32

  E-mail

  sales@bios.ua

  Адреса

  Київ, Спортивна площа 1А